top of page

Kalite Politikası

MRM olarak; tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin ortak sorumluluğu paylaşmasıyla, müşteri odaklılığa, sürekli gelişme ve iyileşmeye, tam ve aktif katılıma, çevre korumaya, tüm iş süreçlerimizde mükemmelliği aramaya dayalı bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmaya hedefliyoruz.

Bu amaçla;

• Üretim ve yönetim teknikleri konularında yenilik ve gelişmeleri takip ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler sunmayı,

• Ürünlerimizi en uygun kalitede ve en kısa zamanda temin ederek müşterilerimizin firmamıza duyduğu güveni sürekli kılmayı,

• Kalite ve müşteri memnuniyet sürekliliğini sağlamak için çalışanların eğitim düzeyinin, yaşam standartlarının ve iş tatminlerinin sürekli geliştirildiği, başarının paylaşıldığı, katılımcı, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının yaratılmasını,

• Tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin katılımı ile şirketin faaliyetlerinde sürekli gelişmeyi sağlayabilmeyi,

• Müşteri şartları ve yasal şartların yerine getirilmesi için gerekli tüm faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasını,

• Yaşadığımız dünyamızın ve çevremizin korunması ve kirletilmemesi için yasal mevzuatlar doğrultusunda uygun tedbirlerin alınmasını

taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR

bottom of page